L'HABITATGE


Aquí trobareu unes quantes adreces per estudiar els habitatges al llarg de la història:


Aquesta és una casa ibera, de l'època del Neolític. Es veu per dins amb tots els detalls.

Els noms, la funció i la decoració de cada part d'una domus romana

Visita virtual a una villa romana

Com es vivia i es menjava a l'Edat Mitjana.
EUROPA.jpg


Per a repassar el que hem treballat a la classe i aprendre encara una mica més podeu jugar amb aquests dos mapes. Si els trobeu fàcils podeu probar amb els mapes que hem col·locat a la pàgina de Socials de 6è.

El relleu d'Europa.

Els rius d'Europa.CATALUNYA
Per repassar i estudiar el relleu i els rius de Catalunya podeu fer servir aquests mapes:

Situar les unitats de relleu
Quina és aquesta unitat de relleu?
Situa aquests rius de Catalunya
Escriu el nom d'aquests rius

Per estudiar les comarques de Catalunya heu de visitar els següents mapes:

recordar i aprendre el nom de les comarques
saber situar cada comarca al mapa
aprendre el nom de cada capital de comarca
situar cada capital a la seva comarca

Per repassar el clima i la vegetació de Catalunya pots fer aquesta activitat CLIC:

”.