EUROPA.jpg


Si voleu repassar el que hem estudiat a la classe i aprendre una mica més sobre els rius, el relleu i les costes d'Europa, no deixeu de jugar amb aquests mapes:

Com es diu el relleu d'Europa?
On és el relleu d'Europa?
Com es diuen els rius europeus?
On són els rius europeus?
Com es diuen les costes d'Europa?
On són les costes d'Europa?

Si voleu conèixer els països de la Unió Europea heu de visitar aquesta pàgina:
Països de la Unió Europea.

Per repassar les capitals d'Europa aneu a:
Situar les capitals d'Europa
Endevinar el nom de cada capital


ESPANYA
Aquesta és una presentació per poder repassar les unitats de relleu que estem estudiant.

El Relleu Espanyol
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: geografia relleu)


Per a repassar les unitats de relleu i els rius d'Espanya podeu fer servir aquests mapes:

Situa les unitats de relleu
Escriu el nom d'aquestes unitats de relleu
Situa aquests rius
Escriu el nom d'aquests rius
Situa aquests accidents de les costes
Escriu el nom d'aquests accidents de les costes

Per a estudiar i memoritzar les comunitats autònomes, les seves capitals i províncies, podeu fer servir aquests mapes:

Puzzle de les comunitats autònomes
Puzzle de les províncies
Aprendre el nom de les províncies
Situar les províncies al mapa d'Espanya
Aprendre el nom de les comunitats autònomes
Situar les comunitats autònomes al mapa mut
Aprendre el nom de les capitals de les comunitats autònomes
Situar al mapa mut les capitals de les comunitats autònomes