SECTORSl.jpg

En aquesta pàgina teniu tres activitats de JClic que us aniran bé per a estudiar i repassar els conceptes treballats a classe del tema "Els sectors econòmics de Catalunya". Aprofiteu-les i llegiu bé tota la informació que us presenten.


SECTORP.jpgSECTORS.jpg


SECTORT.jpg