lamedit.jpg

Catalunya és un país situat a la Península ibèrica, forma part de l'estat espanyol i es troba dins del continent europeu.
Un dels trets més importants de Catalunya és que pertany als païssos de la Mediterrània.


medpolític.jpg

Ara buscarem informació per aprendre noves coses de la mar Mediterrània, però abans de començar el treball llegiu amb atenció el full d'autoavaluació i després de haver-lo llegit heu de respondre les següents preguntes al full que us donarà el mestre:

PREGUNTES

1- Catalunya limita amb diferents païssos i comunitats autònomes. Fes una llista on quedi clar el nom de la comunitat o el país, a quin punt cardinal de Catalunya es troba, la seva capital i la llengua oficial que es parla.

2- La Mediterrània banya les costes de diferrents païssos i els serveix de lloc de trobada, d'unió. També els hi confereix uns trets característics. De cada país fes una fitxa on hi consti: nom, capital, continent on es troba, extensió en Km, número d'habitants i la seva bandera.

3- Explica quin significat té la paraula mediterrani.

4- Catalunya gaudeix, a la major part del seu territori, d'un clima mediterrani. Escriu les característiques principals d'aquest clima.

5- Escriu les característiques de cinc animals de la fauna mediterrània.

6- Escriu les característiques de cinc plantes o arbres de la flora mediterrània.

7- La Mar Mediterrània està formada per diferents mars que es troben dintre seu. Fes un mapa situant els diferents mars.

LA GRAN PREGUNTA

La mar Mediterrània uneix els païssos que es troben a la seva riba, fins i tot per la gastronomia. De fet, existeix la dieta mediterrània.
Amb ajuda de tot el que saps de la Mediterrània escriu la recepta d'un plat de la dieta mediterrània.

PISTES WEB

Clima mediterráneo

Bosc mediterrani

Clima mediterrani

Mar Mediterrània

Vegetació d'Europa

Catalunya